கூடுதல் அளவு உற்பத்தியாளர்கள் | மொத்த பிளஸ் அளவு சப்ளையர்கள் & தொழிற்சாலை